ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ TV ดูทีวีช่อง3 ดูทีวีช่อง5 ดูทีวีช่อง7 ดูทีวีช่อง9 ดูทีวี NBT ดูทีวี TPBS ดูทีวี NEWS24 ดูทีวี สำรวจโลก ดูทีวี Channel V ดูทีวี G Square ดูทีวี Nation ดูทีวี ASTV

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ดูทีวีออนไลน์ช่อง NBT  ช่อง 11 สทท


ดูทีวีออนไลน์ช่อง NBT  ช่อง 11 สทท

 

                       ประวัติโดยย่อ(ชื่อย่อ: สทท.; อังกฤษ: National Broadcasting Services of Thailand ชื่อย่อ: เอ็นบีที., NBT.) เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐบาล มีสภาพเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล เดิมคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (ชื่อย่อ: สทท.11, ช่อง 11; อังกฤษ: Television of Thailand Channel 11 ชื่อย่อ: TVT.11) ซึ่งมีสถานะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเช่นเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมปรับปรุงระบบการบริหารงาน และรูปแบบของสถานี เพื่อให้สมเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถานี ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

 

ดูทีวีออนไลน์

Sponsors